chillily کمینه دما بیشینه دما هوای حاضر دوشنبه 11اردیبهشت

chillily: کمینه دما بیشینه دما هوای حاضر دوشنبه 11اردیبهشت سرعت باد بارندگی دیدافقی کمینه دما هواشناسی یزد

گت بلاگز بازار خودرو درخواست گرانی ۱۹.۵ درصدی قیمت ماشین

تسنیم به نقل از رییس انجمن قطعه سازان نوشت: در شرایطی که قیمت همه اقلام مواد اولیه زیاد کردن یافته، انتظار ثبات قیمت ماشین عادلانه نیست.

درخواست گرانی ۱۹.۵ درصدی قیمت ماشین

درخواست گرانی ۱۹.۵ درصدی قیمت خودرو

عبارات مهم : ایران

تسنیم به نقل از رییس انجمن قطعه سازان نوشت: در شرایطی که قیمت همه اقلام مواد اولیه زیاد کردن یافته، انتظار ثبات قیمت ماشین عادلانه نیست.

محمدرضا نجفی منش راجع به زیاد کردن قیمت ماشین در روزهای اخیر، اظهار داشت: جهت قیمت گذاری هر کالایی سه مولفه مواد اولیه، هزینه دستمزد و هزینه سربار مورد محاسبه قرار می گیرد.

درخواست گرانی ۱۹.۵ درصدی قیمت ماشین

وی افزود: امسال نیز هزینه دستمزد در شورای عالی کار زیاد کردن داشت و مواد اولیه از جمله فولاد، آلومینیوم، مس، ارز و … با رشد قیمت مواجه بود که براساس آینده نگری ما مواد اولیه در سال 97 با زیاد کردن 40 درصدی قیمت نسبت به سال گذشته مواجه شد.

رییس انجمن قطعه سازان ادامه داد: از طرفی هزینه های سربار نیز متناسب با قیمت تورم زیاد کردن 10 درصدی داشته که مجموع این موارد موجب زیاد کردن 30 درصدی قیمت قطعات و 19.5 درصدی قیمت ماشین می شود.

تسنیم به نقل از رییس انجمن قطعه سازان نوشت: در شرایطی که قیمت همه اقلام مواد اولیه زیاد کردن یافته، انتظار ثبات قیمت ماشین عادلانه نیست.

نجفی منش با بیان اینکه نمی توان در شرایطی که همه مواد اولیه با زیاد کردن قیمت مواجه بوده، انتظار زیاد کردن قیمت ماشین را نداشت، گفت: یکی از بااهمیت ترین پرسشها فعلی صنعت ماشین در ایران، قیمت گذاری از سوی شورای مسابقه است لیکن این رویه در هیچ کشوری در دنیا به این شیوه نیست.

وی ادامه داد: در همه کشورها قیمت گذاری ماشین به وسیله بازار انجام می شود که در چنین شرایطی جهت مصرف کننده نهایی قیمتی کمتر از قیمت های فعلی خواهد بود.

عضو اتاق بازرگانی پایتخت کشور عزیزمان ایران راجع به بعضی انتقادها در خصوص تفاوت قیمت ماشین در کشور عزیزمان ایران و سایر کشورها، توضیح داد: با توجه به بررسی های صورت گرفته در کشور ماشین سازی مثل برزیل، ماشین وارداتی تا 200 درصد با زیاد کردن قیمت مواجه است تا به دست مصرف کننده نهایی برسد ، در حالیکه در کشور عزیزمان ایران تلاش شده است تا به جای واردات خودرو، خودروساز وارد شود که در چنین شرایطی هم کیفیت تولید داخل زیاد کردن می یابد و هم میزان صادرات ماشین در کشور زیاد کردن می یابد و از طرفی مردم نیز حق گزینش بیشتری خواهند داشت.

درخواست گرانی ۱۹.۵ درصدی قیمت ماشین

واژه های کلیدی: ایران | خودرو | ماشین | قیمت گذاری | بازار خودرو

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog