chillily کمینه دما بیشینه دما هوای حاضر دوشنبه 11اردیبهشت

chillily: کمینه دما بیشینه دما هوای حاضر دوشنبه 11اردیبهشت سرعت باد بارندگی دیدافقی کمینه دما هواشناسی یزد

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی میزان گوگرد در بنزین تابستان ۹۶ غیراستاندارد نبود

سازمان ملی استاندارد کشور عزیزمان ایران اعلام کرد که گوگرد موجود در بنزین عرضه شده است طی تابستان سال امسال فراتر از استاندارد نبوده و بنزین عرضه شده است مشکلی

میزان گوگرد در بنزین تابستان ۹۶ غیراستاندارد نبود

میزان گوگرد در بنزین تابستان ۹۶ غیراستاندارد نبود

عبارات مهم : ایران

سازمان ملی استاندارد کشور عزیزمان ایران اعلام کرد که گوگرد موجود در بنزین عرضه شده است طی تابستان سال امسال فراتر از استاندارد نبوده و بنزین عرضه شده است مشکلی نداشته هست.

به گزارش ایسنا، در حالی که چند روز قبل در بعضی اخبار اعلام شد که براساس نتیجه های گزارش پروژه پایش کیفیت سوخت شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در تابستان سال ۱۳۹۶ میزان گوگرد موجود در بنزین عرضه شده است در بعضی جایگاه ها بالاتر از حد استاندارد هست، ولی شرکت ملی استاندارد کشور عزیزمان ایران این عنوان را تایید نکرد.

میزان گوگرد در بنزین تابستان ۹۶ غیراستاندارد نبود

سازمان ملی استاندارد کشور عزیزمان ایران به ایسنا اعلام کرد که گوگرد موجود در بنزین عرضه شده است طی تابستان سال ۱۳۹۶ فراتر از حد استاندارد نیست و کیفیت بنزین نسبت به سال گذشته و مراتب قبلی که نمونه گیری صورت گرفته هست، اصلاح یافته است و به لحاظ عرضه مشکلی ندارد.

اخیرا در بعضی اخبار منتشره اعلام شده است بود که براساس نتیجه های گزارش پروژه پایش کیفیت سوخت شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در تابستان سال ۱۳۹۶ در سوخت بنزین عرضه شده است در جایگاه ها محتوای گوگرد بالاتر از حد استاندارد است.

سازمان ملی استاندارد کشور عزیزمان ایران اعلام کرد که گوگرد موجود در بنزین عرضه شده است طی تابستان سال امسال فراتر از استاندارد نبوده و بنزین عرضه شده است مشکلی

علاوه بر گوگرد، در مورد بنزن موجود در بنزین نیز عنوان شده است بود که میزان آن فراتر از حد استاندارد بوده و این در حالی است که هنوز موضع گیری رسمی در این خصوص صورت نگرفته است.

واژه های کلیدی: ایران | بنزین | تابستان | استاندارد | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog