chillily کمینه دما بیشینه دما هوای حاضر دوشنبه 11اردیبهشت

chillily: کمینه دما بیشینه دما هوای حاضر دوشنبه 11اردیبهشت سرعت باد بارندگی دیدافقی کمینه دما هواشناسی یزد

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی ریزش ۸۰۰۰ میلیاردی سپرده‌گذاری بعد از کم شدن قیمت سود

با وجود اینکه در آستانه کم شدن قیمت سود بانکی در شهریور ماه بانک‌ها دست به انتقال سپرده‌های کوتاه‌مدت به بلندمدت جهت دوام سپرده ها زدند، ولی باز هم بعد از این ع

ریزش ۸۰۰۰ میلیاردی سپرده‌گذاری بعد از کم شدن قیمت سود

ریزش ۸۰۰۰ میلیاردی سپرده گذاری بعد از کم شدن قیمت سود

عبارات مهم : سود بانکی

با وجود اینکه در آستانه کم شدن قیمت سود بانکی در شهریور ماه بانک ها دست به انتقال سپرده های کوتاه مدت به بلندمدت جهت دوام سپرده ها زدند، ولی باز هم بعد از این عوض کردن از میزان رشد سپرده های مدت دار بانکی کاسته شده است هست، به طوری که بعد از کم شدن قیمت سود رشد سپرده گذاری مدت دار تا ۸۰۰۰ میلیارد تومان کم کردن دارد.

به گزارش ایسنا، در شهریورماه امسال بانک ها مکلف شدند تا سود سپرده را به طور یکدست جهت سرمایه گذاری مدت دار به ۱۵ درصد کم کردن دهند و جهت کوتاه مدت حداکثر ۱۰ درصد تعین کنند. تا پیش از این با وجود این که در سال گذشته این دو قیمت در شورای پول و اعتبار تصویب و بانک ها ملزم به اجرا بودند، انحرافاتی داشته و اغلب سودهای سپرده های کوتاه مدت با قیمت های اوج و گاها تا ۲۳ درصد جهت روزشمار تعیین می شد. البته سپرده های مدت دار هم دست کمی نداشت و اغلب قیمت به بیش از ۱۸ تا ۲۰ درصد می رسید.

ریزش ۸۰۰۰ میلیاردی سپرده‌گذاری بعد از کم شدن قیمت سود

بر این اساس با در نظرگرفتن این که با دستورالعمل هشت بندی بانک مرکزی بانک ها باید از ۱۱ شهریورماه قیمت سود را به طور یکدست کم کردن داده و حساب های تازه را براساس بخشنامه باز می کردند، جریانی اتفاق افتاد که موجب انتقال حساب های کوتاه مدت به بلندمدت شد. بانک مرکزی حدود ۱۰ روز قبل از اجرایی شدن بخشنامه آن را اعلام کرد و مردم در جریان تغییرات پیش رو قرار گرفتند، در این فاصله بانک ها هم دست به جابه جایی حساب ها زدند و به خاص در بانک های شخصی عمده حساب های کوتاه مدت مشتریان را به حساب های بلندمدت انتقال یافته کردند، علت هم این بود که در حساب های کوتاه مدت باید قیمت سود از ارقامی که گاها بالای ۲۰ درصد بود به حداکثر ۱۰ درصد کم کردن می یافت که در این حالت ممکن بود با کم کردن سود جابجایی سپرده انجام شود. از سویی امکان واریز و یا برداشت به حساب های مدت دار قبلی که سودهای بالایی در آن قرار داشت بعد از اجرایی شدن بخشنامه دیگر وجود نداشت. از این رو بانک ها جهت نگهداشت منابع گاها با اطلاع و یا در مواردی بدون اطلاع مشتری حساب های کوتاه مدت را به بلندمدت عوض کردن دادند که این خود عاملی شد جهت جابه جایی سپرده ها در بانک ها.

با وجود این اقدام و جابجایی ۱۰ درصدی که در حساب سپرده رخ داد ولی ترازنامه مالی بانک ها در مهرماه قابل تامل هست. آمارها نشان می دهد حجم سرمایه گذاری مدت دار شبکه بانکی در آخر مهرماه حدود ۱۱۵۲ هزار میلیارد تومان زیاد کردن یافته که در مقایسه با اسفندماه سال گذشته تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان رشد دارد و نشان دهنده زیاد کردن ۱۳.۸ درصدی در این مدت هست، در حالی که حجم سپرده های مدت دار در مهرماه سال ۱۳۹۵ در مقایسه با اسفندماه سال قبل از آن حدود ۱۲.۸ درصد زیاد کردن داشت.

با وجود اینکه در آستانه کم شدن قیمت سود بانکی در شهریور ماه بانک‌ها دست به انتقال سپرده‌های کوتاه‌مدت به بلندمدت جهت دوام سپرده ها زدند، ولی باز هم بعد از این ع

در سویی دیگر جریان عوض کردن سپرده های مدت دار در فاصله تیرماه تا مرداد که هنوز سود سپرده کم کردن نیافته و همچنین مردادماه تا شهریور و مهرماه که عوض کردن سود اتفاق می افتد، قابل تامل هست. حجم سپرده های مدت دار از حدود ۱۰۹۲ هزار میلیارد در تیرماه به ۱۱۱۸ هزار میلیارد تومان در مردادماه می رسد که حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان رشد دارد، ولی از مردادماه تا آخر شهریورماه که سود کم کردن دارد حجم سپرده های مدت دار هم به ۱۱۳۶ هزار میلیارد تومان می رسد که رشد ۱۸ هزار میلیاردی را نشان می دهد، ولی این رقم در قیاس با رشد مرداد ریزش ۸۰۰۰ میلیاردی دارد. در ادامه نیز در آخر مهرماه حجم سپرده های مدت دار به ۱۱۵۲ هزار میلیارد تومان زیاد کردن دارد که نشان دهنده رشد ۱۶ هزار میلیاردی هست، ولی باز هم نسبت به ماه قبل میزان سپرده گذاری کم کردن دارد.

این تغییرات با اینکه حاکی از کم کردن رشد سپرده گذاری مدت دار است نمی تواند به معنی خروج بخش زیادی از سپرده های بانکی و کم کردن سپرده ها باشد، بلکه اگر خروجی هم اتفاق افتاده تا حدی با اقدام قبلی بانک ها جهت جابجایی حساب ها پوشش داده شده است است هر چند که نتوانسته کم کردن آن را کاملا جبران کند.

با این حال فعلا قیمت سود در بانک ها جهت سود سپرده حدود ۱۵ درصد با انحراف کمتری در حال اجراست و از سوی دیگر بانک مرکزی اخیرا در بخشنامه ای به بانک ها اعلام کرد که گشایش حساب های کوتاه مدت(سه، شش و ۹ ماهه) تا آخر امسال ممنوع خواهد بود که این عنوان بار دیگر می تواند موجب حرکت سپرده گذاری به سمت حساب های بلندمدت یکساله شود.

واژه های کلیدی: سود بانکی | سود سپرده | کوتاه مدت | سرمایه گذاری | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog